KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Monitor Pyłkowy

Od 2003 r. Klinika Immunologii i Alergii UM w Łodzi, we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne, prowadzi Monitor Pyłkowy - bada i analizuje codzienne stężenia aeroalergenów w powietrzu atmosferycznym Łodzi, przekazując je później nieodpłatnie zainteresowanym osobom: lekarzom, chorym, instytucjom, itd.

Kierownik Ośrodka Dr n. med. Barbara Majkowska - Wojciechowska


Komunikat pyłkowy objemujący dni 27-30 września 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 20-26 września 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 13-19 września 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 6-12 września 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 30 sierpnia - 5 września 2021 r.

Komunikat pyłkowy objemujący dni 23-29 sierpnia 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 16-22 sierpnia 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 2-15 sierpnia 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 26 lipca - 1 sierpnia 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 19-25 lipca 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 12-18 lipca 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 5-11 lipca 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 28 czerwca - 4 lipca 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 21-27 czerwca 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 14-20 czerwca 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 7-13 czerwca 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 31 maja - 6 czerwca 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 24-30 maja 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 17-23 maja 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 10-16 maja 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 3-9 maja 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 26 kwietnia - 2 maja 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 19-25 kwietnia 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 12-18 kwietnia 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 5-11 kwietnia 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 29 marca - 4 kwietnia 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 22-29 marca 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 15-21 marca 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 8-14 marca 2021 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 1-7 marca 2021 r.


Kalendarz pyłkowy dla Polski centralnej: rośliny zielne - podsumowanie wieloletnich obserwacji sezonów pyłkowych (2003-2016) w Łodzi.

Kalendarz pyłku drzew dla Łodzi

Zarodniki grzybów mikroskopowych w bioareozolu powietrza. Ocena ekspozycji na tkasony Alternaria sp. i Cladosporium sp. w Łodzi


Podsumowanie wyników badań Monitora Pyłkowego z roku 2020 r.

Podsumowanie wyników badań Monitora Pyłkowego z roku 2019 r.

Podsumowanie wyników badań Monitora Pyłkowego z roku 2018 r.

Podsumowanie wyników badań Monitora Pyłkowego z roku 2017 r.

 

W celu otrzymywania wyników Monitora Pyłkowego na skrzynkę mailową, prosimy wysłać swój adres poczty elektronicznej na mail: stowarzyszenie.alergia@csk.umed.lodz.pl

 

 

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII