KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Monitor Pyłkowy

Od 2003 r. Klinika Immunologii i Alergii UM w Łodzi, we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne, prowadzi Monitor Pyłkowy - bada i analizuje codzienne stężenia aeroalergenów w powietrzu atmosferycznym Łodzi, przekazując je później nieodpłatnie zainteresowanym osobom: lekarzom, chorym, instytucjom, itd.

Kierownik Ośrodka Dr n. med. Barbara Majkowska - Wojciechowska


Komunikat pyłkowy objemujący dni 26 stycznia - 1 lutego 2023 r.
Komunikat pyłkowy objemujący dni 5-25 stycznia 2023 r.


Kalendarz pyłkowy dla Polski centralnej: rośliny zielne - podsumowanie wieloletnich obserwacji sezonów pyłkowych (2003-2016) w Łodzi.

Kalendarz pyłku drzew dla Łodzi

Zarodniki grzybów mikroskopowych w bioareozolu powietrza. Ocena ekspozycji na tkasony Alternaria sp. i Cladosporium sp. w Łodzi


Podsumowanie wyników badań Monitora Pyłkowego z roku 2022 r.

Podsumowanie wyników badań Monitora Pyłkowego z roku 2021 r.

Podsumowanie wyników badań Monitora Pyłkowego z roku 2020 r.

Podsumowanie wyników badań Monitora Pyłkowego z roku 2019 r.

Podsumowanie wyników badań Monitora Pyłkowego z roku 2018 r.

Podsumowanie wyników badań Monitora Pyłkowego z roku 2017 r.

 

W celu otrzymywania wyników Monitora Pyłkowego na skrzynkę mailową, prosimy wysłać swój adres poczty elektronicznej na mail: stowarzyszenie.alergia@csk.umed.lodz.pl

 

 

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII