Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii
Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii
  • Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii
  • Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii
  • Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii
  • Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii
  • Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii
  • Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii
  • Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii

Witamy na nowej stronie Kliniki Immunologii,

Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Klinika Immunologii Reumatologii i Alergii jest jednostką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prowadzącą działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną, leczniczą i diagnostyczną w zakresie immunologii klinicznej, alergologii i reumatologii. Klinika mieści się w budynku C5 na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 251.

Zespół Kliniki Immunologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii