KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Witamy na stronie Kliniki Immunologii i Alergii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Klinika Immunologii i Alergii jest jednostką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prowadzącą działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną, leczniczą i diagnostyczną w zakresie immunologii klinicznej, alergologii i reumatologii. Klinika mieści się w budynku C5 na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 251.Zespół Kliniki Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2015 r.)

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII