Monitor pyłkowy

Od 2003 roku Stowarzyszenie, we współpracy z Kliniką Immunologii i Alergii UM w Łodzi, prowadzi Monitor Pyłkowy, który bada i analizuje codzienne stężenia pyłku roślin i zarodników grzybów mikroskopowych w powietrzu atmosferycznym Łodzi, przekazując je później nieodpłatnie zainteresowanym osobom m. in.: lekarzom, chorym i instytucjom. W celu otrzymywania wyników Monitora Pyłkowego na skrzynkę mailową, prosimy wysłać swój adres poczty elektronicznej na mail: stowarzyszenie.alergia@csk.umed.lodz.pl

Kierownik ośrodka: dr n. med. Barbara Majkowska-Wojciechowska

Komunikat pyłkowy obejmujący dni 19 – 25 lutego 2024 r.
Komunikat pyłkowy obejmujący dni 12 – 18 lutego 2024 r.
Komunikat pyłkowy obejmujący dni 5 – 11 lutego 2024 r.
Komunikat pyłkowy obejmujący dni 18 stycznia – 4 lutego 2024 r.

Podsumowanie wyników badań Monitora Pyłkowego

Facebook
YouTube
Dostępność