KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Monitor Pyłkowy

Od ponad piętnastu lat Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii UM w Łodzi, we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne, prowadzi Monitor Pyłkowy - bada i analizuje codzienne stężenia aeroalergenów w powietrzu atmosferycznym Łodzi, przekazując je później nieodpłatnie zainteresowanym osobom: lekarzom, chorym, instytucjom, itd.

Kierownik Ośrodka Dr n. med. Barbara Majkowska - Wojciechowska

Wstępny komunikat pyłkowy z dni 18-20 stycznia 2020 r.

 


Podsumowanie wyników badań Monitora Pyłkowego z roku 2019 r.

Podsumowanie wyników badań Monitora Pyłkowego z roku 2018 r.

Podsumowanie wyników badań Monitora Pyłkowego z roku 2017 r.

 

W celu otrzymywania wyników Monitora Pyłkowego na skrzynkę mailową, prosimy wysłać swój adres poczty elektronicznej na mail: stowarzyszenie.alergia@csk.umed.lodz.pl

 

 

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII