KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Alergia, Astma, Immunologia - przegląd kliniczny

Kwartalnik "Alergia, Astma, Immunologia"

http://alergia-astma-immunologia.pl/

Redaktor naczelny:

prof. dr hab. med. Marek L.Kowalski

Redaktorzy:
prof. Anna Bodzenta-Łukaszyk
prof. Anna Bręborowicz
dr hab. med. Marek Niedoszytko
prof. Barbara Rogala

Adres redakcji:
Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Pomorska 251
92-213 Łódź
tel.: (+48) 042 675 73 09
fax: (+48) 042 678 22 92
e-mail: marek.kowalski@csk.umed.lodz.pl

Wydawca:
MEDITON
ul. Sienkiewicza 101-109/115
tel.: (+48) 042 636 35 18
www.mediton.pl

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII