KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

U nas

Z Kliniką Immunologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi związanych jest jeszcze kilka innych, poza statutowymi, projektów i organizacji.

Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem

Biobank

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne

Spotkanie pacjentów ze zdiagnozowanym HAE

AlleREACT - ankiety dla osób z uczuleniem pokarmowym

ECARF

Redakcja miesięcznika "Alergia Astma Immunologia"

Uniwersytet Medyczny w Łodzi: www.umed.pl

 

 

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII