KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Struktura Katedry


Umed_logo

 

Struktura
KATEDRY IMMUNOLOGII KLINICZNEJ i REUMATOLOGII

[w trakcie reorganizacji]
Siedziba: 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251,
tel. 42 272-53-80, fax: 42 678-22-92

 

Kierownik Katedry: ___

 

Jednostki Katedry:

1. Klinika Immunologii i Alergii

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Maciej Chałubiński - prof. UM
Sekretariat: Anna Długosz

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
dr hab. n. med. Maciej Chałubiński - prof. UM
dr hab. n. med. Marcin Kurowski - prof. UM
dr n. med. Aleksandra Wardzyńska – adiunkt
dr n. med. Barbara Majkowska-Wojciechowska - adiunkt
dr n.biol. Adrian Gajewski - adiunkt

Pracownicy naukowo-techniczni:
dr n. biol. Marta Popławska
dr n. biol. Edyta Pietrowska
mgr Izabela Gulbas

Pracownicy zatrudnieni w ramach projektów naukowych:
piel. Dorota Żaromińska

 

Doktoranci:
lek. med. Joanna Jamroz- Brzeska
lek. med. Aleksandra Likońska
lek. med. Karolina Frachowicz
mgr Mateusz Gawrysiak
mgr Bogusław Tymoniuk
mgr Robert Szewczyk

Rezydenci:
lek. med. Rafał Ćwikliński
lek. med. Karolina Frachowicz
lek. med. Agata Gugała
lek. med. Joanna Jamroz-Brzeska
lek. med. Aleksandra Likońska
lek. med. Alicja Nowak

 

Pracownie naukowe:

 • Pracownia Hodowli Tkankowych - kierownik dr hab. n. med. Maciej Chałubiński - prof UM
 • Pracownia Aeroalergenów - kierownik dr n. med. Barbara Majkowska-Wojciechowska
 • Pracownia Immunologii Wysiłku – kierownik dr hab. med. Marcin Kurowski  - prof UM
 • Pracownia Immunologii Transplantacyjnej - kierownik mgr Bogusław Tymoniuk
 • Biobank - kierownik dr n. biol. Marta Popławska
 • Pracownia Diagnostyki Alergologicznej
 • Pracownia Immunologii Molekularnej
 • Pracownia Immunoserologii

Studenckie Koło Naukowe – opiekun prof. dr hab. n. med. Marcin Kurowski

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne: www.stowarzyszenie-alergia.plJednostki Katedry działające w oparciu o etaty Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi:


Centralny Szpital Kliniczny logoKlinika Immunologii i Alergii CSK

Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Marcin Kurowski - prof. UM
Zastępca Kierownika: dr n. med. Sławomir Kosiński
 • Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii
 • Poradnia Immunologii Klinicznej
 • Oddział Jednodniowych Procedur Alergologicznych
 1. Zespół Pracowni Diagnostyki Immunologicznej
 2. Ośrodek Dawców Szpiku

http://www.csk.umed.pl/kliniki-i-oddzialy/klinika-immunologii-reumatologii-i-alergii/


Lekarze:
dr hab. n. med. Marcin Kurowski - prof. UM
dr n. med. Sławomir Kosiński
dr hab. n. med. Maciej Chałubiński - prof. UM
dr n. med. Małgorzata Cieślak
dr n. med. Monika Antczak-Marczak
dr n. Barbara Bieńkiewicz
dr n. med. Ewa Smorawska-Sabanty
dr n. med. Aleksandra Wardzyńska
dr n. med. Monika Jędrzejczak-Czechowicz
lek. med. Anna Sobańska

Pielęgniarki:
Danuta Sicińska - Pielęgniarka koordynująca
Iwona Legiędź-Dana
Elżbieta Klepczyńska
Monika Durka
Aleksandra Depta

Laboratorium:
dr n. med. Anna Piłat - Kierownik Laboratorium CSK
mgr Bogusław Tymonik - Kierownik Ośrodka Dawców Szpiku CSK

mgr Jarzębska Marzanna
tech. Katarzyna Lewiak
tech. Beata Swierczewska
tech. Agnieszka Różyło

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII