KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Galeria zdjęć

Prof. dr hab. n. med. Marek L. Kowalski, kierownik Kliniki

Pracownicy Kliniki Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Testy skórne - przeprowadzane w naszej Klinice - są bardzo pomocne w diagnozowaniu alergii

Współczesna alergologia oparta jest na dziesiątkach badań diagnostycznych

W razie konieczności, można monitorować czynności życiowe pacjentów Kliniki

Przygotowanie próbek do badania cytometrycznego

W Klinice prowadzone są badania naukowe, m.in. dotyczące patomechanizmu zakażeń wirusowych

Próba wysiłkowa

Spirometria i podobne badania sprawdzają pojemność płuc i przepływy powietrza w drogach oddechowych

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII