KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Zespół Pracowni Diagnostyki Immunologicznej

Kierownik: dr n. med. Anna Piłat
tel: 42 675 72 22, 675 72 49

Info: Pracownie Katedry i Kliniki Immunologii Reumatologii i Alergii CSK IS w Łodzi wykonują immunologiczne badania diagnostyczne i monitorujące przebieg chorób.

Zespół diagnostyki immunologicznej składa się z pracowni zatrudniających wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel, który dysponuje nowoczesną aparaturą diagnostyczną.

TUTAJ przedstawiamy Państwu ofertę usług diagnostycznych dostępną zarówno dla indywidualnych lekarzy, jak i dla jednostek prywatnej i uspołecznionej służby zdrowia. Materiał biologiczny do oznaczeń może być przesłany do Kliniki w uzgodnionym czasie i warunkach, lub może być pobrany bezpośrednio na miejscu od pacjenta w przypadku indywidualnych zleceń lekarskich.

Wyniki badań w uzgodnionych (krótkich) terminach przesyłamy pocztą lub za pomocą faksu.

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII