KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Badania diagnostyczno-monitorujące

Astma oskrzelowa

IgE całkowite w surowicy

Alergia atopowa

IgE całkowite w surowicy krwi
IgE swoiste w surowicy krwi
Alergeny roztoczy kurzu domowego (Der p1) w próbkach kurzu
Alergeny kota (Fel d1) w próbkach kurzu
Profil pediatryczny (27 alergenów)
Profil pokarmowy (20 alergeów)
Profil wziewny (20 alergenów)

Autoimmunologiczne choroby tkanki łącznej

toczeń trzewny (SLE)
zespół Sjoegrena
mieszana choroba tkanki łącznej (McTL)
twardzina układowa (SSC)
zapalenie wielomięśniowe (PM) i skórno-mięśniowe (DM).

Przeciwiała przeciwjądrowe i przeciwcytoplazmatyczne (ANA) z określeniem miana i typu świecenia (IF, Hep-2)
Różnicowanie przeciwciał - panel nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro 52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, białko centromeru (CEPB), PCNA, dsDNA, nukleosomy, histony, rybosomalne białko P, AMA M2 (IMMUNOBLOT - Euroline).

Choroby infekcyjne

przeciwciała HBs

Diagnostyka endokrynologiczna i autoimmunologiczne choroby tarczycy

Prolaktyna
Przeciwciała przeciwtarczycowe - ATA (anty TPO, anty TG)

Obrzęk naczynioruchowy

C1 - inhibitor

Ocena funkcji granulocytów

fagocytoza - test Phago-Test (metodą cytometrii przepływowej)
metabolizm tlenowy - BurstTest  (metodą cytometrii przepływowej)

Odporność humoralna

immunoglobuliny G, A, M
składniki dopełniacza, C3, C4

Odporność komórkowa (ocena niedoborów)

Limfocyty T, B, NK
Subpopulacje CD2, CD3, CD4, CD8, CD22, CD56 (metodą cytometrii przepływowej)

Reumatoidalne zapalenie stawów

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA-HEp2 (IF)
Profil przeciwciał ANA (IMMUNOBLOT)
RF (IgM) - odczyn lateksowy
Przeciwciała przeciwko cyklicznym cytrulinowym peptydom (anty CCP)

Terapia monitorowana

Kwas walproinowy
Karbamazepina

Transplantologia

Antygeny HLA klasy I (metoda molekularna)
allele HLA klasy II (metoda molekularna)

Zesztywniające zapalenie stawów

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA-Hep 2
Antygen HLA B27 (metoda molekularna)
RF (IgM) - odczyn lateksowy

Ziarniniak Wegenera

ANCA

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII