KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii
Kierownik:

prof. dr hab. n. med. Marek L. Kowalski

Zastępca kierownika:

dr n. med. Sławomir Kosiński
telefon: (042) 675 73 38

Zespół:

dr n. med. Sławomir Kosiński - specjalista chorób wewnętrznych i alergologii
dr n. med. Małgorzata Cieślak - specjalista pulmonologii i alergologii
dr n. med. Ewa Smorawska-Sabanty - specjalista chorób wewnętrznych i alergologii
dr n. med. Barbara Bieńkiewicz - specjalista pulmonologii i alergologii
dr hab. n. med Maciej Chałubiński - specjalista chorób wewnętrznych i alergologii
prof. dr hab. n. med. Anna Zalewska - specjalista dermatologii, alergologii i immunologii klinicznej
dr n. med. Aleksandra Wardzyńska - specjalista chorób wewnętrznych i alergologii
dr hab n. med. Marcin Kurowski - specjalista chorób wewnętrznych, alergologii

dr med. Anna Sobańska - specjalista pediatrii i alergologii

Rezydenci:

lek. Joanna Jamroz- Brzeska

lek. Karolina Frachowicz

Info:


Świadczymy usługi w ramach kontraktu z NFZ. Pacjenci przyjmowani są na konsultacje na podstawie skierowania lekarskiego zawierającego rozpoznanie lub podejrzenie jednej z wymienionych chorób alergicznych.

Gabinety kliniczne:

- gabinet immunoterapii,

- gabinet badań czynnościowych układu oddechowego,

- gabinet prowokacji,

- gabinet prób wysiłkowych.

Ośrodek jest placówką konsultacyjną dla dorosłych oraz dzieci z chorobami alergicznymi ze szczególnym uwzględnieniem alergii układu oddechowego. Ośrodek prowadzi działalność na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego UM w zakresie:

1. Diagnostyka i leczenie chorób alergicznych

 • astma oskrzelowa
 • alergiczne nieżyty nosa
 • alergia na jady owadów (osy, pszczoły)
 • zapalenia zatok i polipy nosa
 • alergia pokarmowa
 • alergia i nadwrażliwość na leki


Dostępny zakres badań obejmuje:testy skórne alergiczne, badania in vitro (swoiste IgE), testy prowokacji nosowej i oskrzelowej z alergenami, testy ekspozycyjne w przypadku uczulenia na leki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Wykonujemy badania czynnościowe układu oddechowego (spirometria, rinomanometria) oraz prowokacje dooskrzelowe (histamina, metacholina, aspiryna).

2. Astma ciężka

W Ośrodku Leczenia Astmy Alergii CSK IS Uniwersytetu Medycznego istnieje możliwość objęcia szczególną opieką chorych z ciężką i trudną do leczenia astmą. Oprócz wszechstronnej diagnostyki i zapewnienia stałej opieki pacjentom, oferujemy system telemonitoringu z wykorzystaniem Internetu. Internetowy system telemonitoringu umożliwia stały nadzór przebiegu i leczenia ciężkich postaci choroby, szczególnie astmy opornej na kortykosteroidy i astmy aspirynowej. System ten działa w ramach ogólnopolskiego programu nadzorowanego przez profesora Andrzeja Szczeklika z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgłoszenia pacjentów na hasło "astma ciężka" przyjmowane są w:

Ośrodku Leczenia Astmy i Alergii
Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii UM
ul. Pomorska 251
budynek C5
telefon rejestracji: (042) 675 73 38

3. Immunoterapia (odczulanie) chorób alergicznych

U pacjentów ze wskazaniami prowadzona jest swoista immunoterapia alergenowa astmy atopowej i atopowego nieżytu nosa alergenami sezonowymi (pyłki drzew, traw, chwastów) i całorocznymi (alergeny kurzu domowego, alergeny odzwierzęce).

Prowadzimy również odczulanie na jady owadów: os i pszczół.
Odczulanie na jady owadów błonkoskrzydłych prowadzone są metodą „ultra-rush” (24 godzinna procedura).

Immunoterapia prowadzona jest w warunkach pełnego zabezpieczenia anestezjologicznego, a w trakcie leczenia pacjenci objęci są stałym monitorowaniem parametrów klinicznych i laboratoryjnych.

4. Wykrywanie i monitorowanie alergenów w środowisku

Pracownia Aeroalergenów prowadzi pomiary stężeń pyłku roślin i zarodników grzybów mikroskopowych w powietrzu atmosferycznym Łodzi,  monitoruje też stężenia alergenów w środowisku domowym.

 

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII