KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Patogeneza zespołu N-ERD

Patogeneza zespołu N-ERD

Reakcja na aspirynę (ASA) i inne NLPZ u chorych z N-ERD nie ma charakteru immunologicznego. Przełomowe badania profesora Andrzeja Szczeklika wykazały, że jego istotą są farmakologiczne właściwości leków, a mianowicie zdolność hamowania cyklooksygenaz (COX) – enzymów metabolizujących kwas arachidonowy. Według „hipotezy cyklooksygenazowej”, hamowanie COX-1 przez ASA lub inne NLPZ wyzwala mechanizmy prowadzące do ataku astmy lub innych zaburzeń funkcji górnych dróg oddechowych.

Przewlekłe zapalenie błon śluzowych dolnych i górnych dróg oddechowych u przeważającej części chorych z N-ERD ma charakter eozynofilowy i toczy się niezależnie od przyjmowania lub unikania NLPZ. U jego podłoża leżą, prawdopodobnie genetycznie uwarunkowane, zaburzenia metabolizmu kwasu arachidonowego. W wywoływaniu i podtrzymywaniu tego procesu istotną rolę odgrywają czynniki zakaźne (infekcje wirusowe) oraz odpowiedź immunologiczna na enterotoksynę gronkowcową.

Zespół N-ERD częściej występuje u kobiet i jest zwykle diagnozowany w 3-4 dekadzie życia, a objawy ze strony górnych dróg oddechowych zazwyczaj poprzedzają wystąpienie astmy. U większości chorych pierwsze objawy nadwrażliwości na NLPZ pojawiają już w trakcie trwania przewlekłej choroby dróg oddechowych, ale u niektórych mogą być pierwszym sygnałem początku choroby. U części chorych stwierdza się także objawy nadwrażliwości na alkohol.

Objawy astmy oraz przewlekłego zapalenia zatok utrzymują się nawet przy unikaniu ekspozycji na NLPZ. U chorych z N-ERD dwukrotnie częściej niż w ogólnej populacji astmy, stwierdza się ciężką oraz niekontrolowaną chorobę, która wiąże się z wyższym o 80 % ryzykiem korzystania z nagłej pomocy i o blisko 40 % wyższym ryzykiem hospitalizacji. Szczególnie dokuczliwy jest także nawracający charakter zmian przerostowych w zatokach, objawiający się szybkim i wielokrotnym nawrotem polipów po operacjach laryngologicznych. Zarówno nasilenie objawów jak i rozległość zmian przerostowych w zatokach są istotnie wyższe u chorych z nadwrażliwością na NLPZ.

Autor: K. Frachowicz na podstawie: Kowalski ML i wsp. Diagnosis and management of NSAID-Exacerbated Respiratory Disease (N-ERD)-a EAACI position paper. Allergy. 2019 Jan;74(1):28-39.

 

 

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII