KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Jak objawia się zespół N-ERD?

Jak objawia się zespół N-ERD?

Na obraz zespołu N-ERD składają się:

· ostre objawy pojawiające się po przyjęciu aspiryny lub innych NLPZ

· objawy przewlekłe astmy i zapalenia zatok występujące niezależnie od przyjmowania ww. leków

Typowa reakcja natychmiastowa występuje po 0,5 do 2,5 godziny po przyjęciu NLPZ i objawia się:

· uczuciem zatkania nosa i lejącym katarem

· dusznością spowodowaną obturacją oskrzeli

· objawami skórnymi i żołądkowo -jelitowym

U chorych z astmą niekontrolowaną, objawy mogą narastać szybko, prowadząc do ciężkiego skurczu oskrzeli, a czasem do zgonu pacjenta.

Objawy astmy, występujące przewlekle (niezależnie od przyjmowania NLPZ):

· napadowa duszność, głównie wydechowa (niekiedy odczuwana jako ściskanie w klatce piersiowej)

· świszczący oddech

· suchy, napadowy kaszel

Chorzy z N-ERD zgłaszają ponadto uporczywe objawy związane z obecnością przewlekłego zapalenia zatok i polipów nosa. Dominują:

· uczucie zatkania i obrzęku błony śluzowej nosa

· ból i ucisk w okolicy zatok

· wydzielina z nosa

· zaciek na tylnej ścianie gardła

· utrata węchu

 

 

Autor: K. Frachowicz na podstawie: Kowalski ML i wsp. Diagnosis and management of NSAID-Exacerbated Respiratory Disease (N-ERD)-a EAACI position paper. Allergy. 2019 Jan;74(1):28-39.

 

 

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII