KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Desensytyzacja

Informacja dla Pacjenta na temat procedury desensytyzacji aspiryną

Na czym polega desensytyzacja aspiryną?

U osób z nadwrażliwością na niesteroidowe leki przeciwzapalne desensytyzacja polega na podawaniu stopniowo rosnących dawek aspiryny w celu wywołania tolerancji na ten lek. Procedura jest przeprowadzana w szpitalu lub klinice specjalizującej się w takim leczeniu, aby zminimalizować ryzyko poważnych reakcji. Desensytyzacja zwykle trwa kilka kolejnych dni (3-4). Podczas procedury desensytyzacji podawana co 1-2 godziny dawka aspiryny wzrasta do momentu, w którym pacjent jest w stanie przyjąć pełną dawkę a następnie przyjmuje się aspirynę codziennie, w dwóch dawkach.

Jaki jest cel desensytyzacji?

Celem procedury jest rozpoczęcie przez pacjenta długotrwałej, codziennej terapii aspiryną (dawka docelowa oraz sposób podawania jest ustalana indywidualnie), która jak wskazują badania, może wpływać na objawy astmy oskrzelowej oraz zmniejszać dolegliwości związane z występowaniem przewlekłego zapalenia zatok z polipami. Badania wykazały, że odczulanie aspiryną, a następnie codzienne stosowanie aspiryny zmniejsza objawy astmy, polipów nosa i zapalenia zatok, a także pozwala na ograniczenie stosowania sterydów i / lub innych leków.

Jakie są wskazania do desensytyzacji aspiryną i leczenia aspiryną po desensytyzacji?

 • astma oskrzelowa ciężka/niekontrolowana z nadwrażliwością na aspirynę w celu zmniejszenia objawów ze strony oskrzeli
 • przewlekłe zapalenie zatok z polipami z nadwrażliwością na aspirynę w celu zmniejszenia objawów ze nosa oraz zminimalizowania ryzyka nawrotów polipów nosa
 • nadwrażliwość na aspirynę i inne leki przeciwzapalne u osób które potrzebują aspirynę lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne do leczenia innych chorób (np. przyjmowanie aspiryny u chorych z chorobą niedokrwienną serca)

Jakie są przeciwwskazania do desensytyzacji?

 • ciąża
 • Anafilaksja po ASA w wywiadzie
 • Ciężka niekontrolowana astma

W jaki sposób przebiega kwalifikacja do desensytyzacji?

 • Stan pacjenta musi być oceniony przez alergologa, aby upewnić się, że astma jest stabilna przed desensytyzacją. Aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo, procedurę przeprowadza się w okresie bez infekcji dróg oddechowych, a astma musi być dobrze kontrolowana.
 • Podczas wizyty kwalifikacyjnej lekarz może zmodyfikować leczenie na astmę. Przed prowokacją należy przyjmować systematycznie wszystkie leki na astmę według zaleceń.
 • Powinno się poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich chorobach towarzyszących oraz lekach, przyjmowanych na stałe. Zatajenie ważnych informacji na temat zdrowia może wiązać się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Jak się przygotować do desensytyzacji?

 • W dzień rozpoczęcia desensytyzacji stan zdrowia zostanie ponownie oceniony przez lekarza.
 • Rano przynajmniej 2 godziny przed procedurą należy spożyć lekkostrawny posiłek.
 • Ponieważ procedura desensytyzacji trwa przynajmniej kilka godzin powinno przygotować się prowiant oraz czasopisma/książki/laptopa.
 • Należy założyć luźne ubranie.
 • Przed desensytyzacją koniecznie trzeba usunąć lakier/tipsy z paznokci u dłoni.

Jakie objawy uboczne mogą wystąpić podczas procedury desensytyzacji?

Ponieważ podane dawki są zwykle znacznie mniejsze niż zazwyczaj przyjmowane przez pacjentów, prawie we wszystkich przypadkach, reakcje nie są większe i zwykle są mniej nasilone niż reakcja, której osoby nadwrażliwe na NLPZy doświadczyły wcześniej podczas przyjmowania pełnej dawki terapeutycznej. Najpoważniejszym powikłaniem podczas procedury odczulania jest rozwój zaostrzenia astmy. Inne objawy mogą obejmować nasilenie dolegliwości nosowych (blokada nosa, wyciek z nosa, kichanie), ból uczucie rozpierania w rzucie zatok, objawy spojówkowe (zaczerwienienie spojówek, świąd, łzawienie), objawy ze strony oskrzeli (kaszel, duszności, świsty), ucisk w gardle, zaczerwienienie skóry, pokrzywkę, rzadko spadek ciśnienia krwi.

Podczas przeprowadzania procedury stan zdrowia pacjenta jest ściśle monitorowany, sprawdzane są parametry życiowe, saturacja krwi (nasycenie tlenem), czynność płuc i przepływy nosowe po każdej dawce. Jeśli wystąpi reakcja, procedura zostanie przerwana i objawy będą leczone za pomocą zabiegów inhalacyjnych, aerozoli do nosa, leków doustnych i / lub zastrzyków w celu złagodzenia objawów. Podawanie wzrastających dawek aspiryny zostanie wznowione po ustąpieniu objawów, począwszy od powtórzenia dawki, na którą pacjent zareagował. Zasadniczo nie ma dodatkowej reakcji na tę samą dawkę, gdy jest powtarzana.

Jakie jest postępowanie po desensytyzacji?

 • Po desensytyzacji należy kontynuować codzienną dawkę aspiryny (schemat i dawka leku ustalane jest indywidualnie). Zazwyczaj miesiąc po zakończeniu desensytyzacji aspiryny powinna odbyć się wizyta kontrolna, w celu oceny skuteczności dotychczasowej terapii.
 • Po desensytyzacji na kwas acetylosalicylowy, w większości przypadków uzyskuje się tolerancję na inne leki z grupy NLPZ, ale przed ich zażyciem należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Po desensytyzacji i długotrwałym leczeniu aspiryną, tolerancja utrzymuje się tak długo, jak długo przyjmuje się na stałe aspirynę. Po desensytyzacji tolerancja utrzymuje się jeden lub dwa dni po zaprzestaniu leczenia aspiryną. W przypadku pominięcia dawki do 48 godzin (1-2 dni) od ostatniej dawki należy przyjąć zwykłą dawkę aspiryny. Gdy minie dłuższy czas niż 48 godzin (3 dni i więcej) od pominięcia dawki, należy się bezwzględnie skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania instrukcji co do dalszego postępowania. W przypadku nieprzyjmowania aspiryny przez 3 dni i więcej tolerancja na ten lek może być utracona i może być konieczne poddanie się ponownie procedurze desensytyzacji.

Jakie są zagrożenia związane z długotrwałym leczeniem kwasem acetylosalicylowym?

 • Do najczęstszych objawów ubocznych obserwowanych podczas regularnego przyjmowania aspiryny należą: ból lub krwawienie z żołądka lub z wrzodów żołądka. Jeśli przyjmuje się aspirynę z jedzeniem, problemy żołądkowe są mniej prawdopodobne. Przyjmowanie leku zobojętniającego może zmniejszyć ból brzucha. Zalecane jest przyjmowanie powlekanych tabletek aspiryny.
 • Aspiryna spowalnia krzepnięcie krwi, więc możesz krwawić dłużej, jeśli skaleczysz się lub wykonasz operację.
 • Jeśli zauważysz jakiekolwiek krwawienie, przestań brać aspirynę i natychmiast skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu oraz alergologiem.
 • Nie należy poddawać się desensytyzacji aspiryny, jeśli jesteś w ciąży i jeśli zajdziesz w ciążę, natychmiast przestań przyjmować aspirynę.

Należy przerwać leczenie aspiryną jeżeli występują objawy niepożądane lub istnieją do tego wskazania (np. przed planowaną operacją).


Informacja dla Pacjenta na temat procedury desensytyzacji aspiryną - wersja pdf