KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Informacje dla pacjentów z Chorobą dróg oddechowych zaostrzaną przez NLPZy (N-ERD)

Choroba Dróg Oddechowych Zaostrzana przez NLPZ (NSAIDs -Exacerbated Respiratory Disease – NERD), astma aspirynowa, triada aspirynowa, triada astmatyczna, zespół Widala, zespół Samtera, to nadwrażliwość na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) współistniejąca z przewlekłymi chorobami górnych (zapalenie błon śluzowych jam nosa i zatok przynosowych/polipy nosa) i dolnych dróg oddechowych (astma oskrzelowa).

U około 10% chorych na astmę oskrzelową przyjęcie tabletki aspiryny lub innego niesteroidowego leku przeciwzapalnego (NLPZ) może zaostrzać objawy choroby (powodować duszność). Wśród chorych z ciężką astmą i polipami nosa, częstość N-ERD wynosi nawet kilkanaście procent, a przebieg astmy i przewlekłego zapalenia zatok u tych osób jest zwykle ciężki.

Patogeneza

Objawy

Diagnostyka

Leczenie

Dieta ubogosalicylanowa

Desensytyzacja oraz leczenie aspiryną po desensytyzacji