KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Badania kliniczne leków

Na terenie naszego ośrodka prowadzone są z udziałem pacjentów badania kliniczne nowych sposobów leczenia alergii i astmy. Udział w takich badaniach jest całkowicie dobrowolny!!!

A oto odpowiedzi na najczęściej zadawane przez pacjentów pytania dotyczące badań klinicznych:

Jaki jest cel tych badań?

Zwykle chodzi o sprawdzenie skuteczności różnych sposobów leczenia nowymi, dotąd w Polsce nie stosowanymi lekami, lub skuteczności różnych sposobów podawania (lub dawek) już znanych leków.

Kto może wziąć udział w tych badaniach?

W badaniach tych może wziąć udział każdy pacjent, który wyrazi na to zgodę i spełnia określone dla danego badania warunki (zwykle dotyczy to rodzaju choroby, jej ciężkości, czy stosowanego dotychczas leczenia). Takiej oceny (kwalifikacji do badania) może dokonać lekarz prowadzący badanie.

Jaki pożytek z udziału w badaniu może mieć pacjent?

Najczęściej wymieniane przez pacjentów korzyści z udziału w badaniach to:

- Możliwość dodatkowego szczegółowego przebadania (dokładne wywiady, często badania dodatkowe, np. krwi, EKG, spirometria itd.).

- Stałe monitorowanie przebiegu choroby i leczenia w czasie badania (pacjenci zwykle prowadzą szczegółowe dzienniczki).

- Szansa na częstsze i dokładniejsze przedyskutowanie z lekarzem swojego samopoczucia i przyjmowanego leczenia.

- Otrzymanie nieodpłatnie leków na czas trwania badania.

- Nadzieja na poprawę samopoczucia i objawów choroby.

- Dołożenie swojej „cegiełki” do rozwoju medycyny.

- Jeżeli jesteście Państwo (lub Państwa znajomi leczeni w innych ośrodkach) zainteresowani uczestnictwem w takich badaniach - spytajcie o to opiekującego się lekarza.

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII