KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Lecznictwo

Rejestracja: 42 675 73 38

Informacje dla pacjentów na stronie CSK

Jednostki

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Astmy Alergii

Poradnia Immunologii Klinicznej

Badania Kliniczne Leków

 

Zespół pracowni

Badania diagnostyczno-monitorujące

Pracownie diagnostyczne

Zespół Pracowni Diagnostyki Immunologicznej

 

Ośrodek Dawców Szpiku

Ośrodek Dawców Szpiku

 

Informacje dla pacjnetów z Choroba dróg oddechowych zaostrzaną przez NLPZy

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII