KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

VI rok WL

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zaleceniem Rektora UMed oraz decyzją prof. Kowalskiego
zajęcia fakultatywne z Immunologii i alergologii dla VI roku kierunku lekarskiego będą odbywać się w TRYBIE STACJONARNYM w Klinice.

Studenci podzieleni na dwie podgrupy będą obecni w gabinetach lekarzy uniwersyteckich oraz rezydentów w dni ich przyjmowania zgodnie z grafikiem w Poradni Alergologicznej. W gabinetach będzie maksymalnie po 3 studentów.


Fakultety dla VI roku WL

Immunologia i alergologia dla VI roku WL

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII