KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

III rok WL

Zajęcia z przedmiotu IMMUNOLOGIA OGÓLNA dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego - semestr zimowy roku akademickiego 2020/21.

 Termin kolokwium z przedmiotu Immunologia Ogólna odbędzie się w terminie uzgodnionym ze Starostą Roku

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

 

Wyniki kolokwium (II termin)

Wyniki kolokwium (I termin)

 

Kolokwium z Immunologii Ogólnej dla Studentów III r Wydziału Lekarskiego - I Termin (4 lutego 2021)

Wykłady

Program zajęć

Zalecane podręczniki, informacja o wejściówce

Regulamin

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII