KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

MeDALL

 

MeDALL

Tytuł projektu: Mechanizmy rozwoju alergii - Mechanisms of the Development of ALLergy

Cele projektu:

Celem projektu jest poznanie mechanizmów powstawania i rozwoju chorób alergicznych oraz doprowadzenie do stworzenia nowych metod wczesnej diagnostyki i prewencji alergii u dzieci i młodzieży. Projekt łączy badania epidemiologiczne i kliniczne z badaniami doświadczalnym w tym z modelami zwierzęcymi astmy i chorób alergicznych. Po raz pierwszy na tak szeroką skalę, w celu identyfikacji biomarkerów dla wczesnej diagnostyki i prewencji alergii, wykorzystane zostaną w badaniach zintegrowane, kompleksowe modele matematyczne. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi będą brać udział w pięciu grupach zadaniowych, w tym w definiowaniu nowych fenotypów alergii oraz w badaniach na wykorzystaniem technologii mikrochipów alergenowych do diagnostyki alergii.

Projekt będzie trwał 4 lata, a jego wynikiem ma być uzyskanie nowych informacji na temat patogenezy alergii oraz wdrożenie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych do praktyki lekarskiej.

Opis projektu:

Projekt MeDALL obejmuje 23 publiczne i prywatne instytucje, w tym trzy europejskie przedsiębiorstwa. Koordynatorem projektu jest Narodowy Instytut Zdrowia i Badań Medycznych (Institut National de la Santé et de la Recherche Medicale - INSERM) w Paryżu, oraz Centrum Badawcze Epidemiologii Środowiskowej (Centre for Research in Environmental Epidemiology - CREAL) z Barcelony.

Zadania przewidziane do realizacji przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi:


WP2

Fenotypy chorób alergicznych

Udział w analizie dostępnych danych z kohort urodzeniowych oraz w opracowaniu danych prospektywnych z tych kohort w celu zdefiniowania klasycznych i nowych fenotypów chorób alergicznych. Udział w pracach ekspertów poświęconych definiowaniu fenotypów.

WP5

Charakteryzacja alergenów wziewnych i pokarmowych

Nabór i badanie pacjentów z alergią na pyłki brzozy. Porównanie wyników odpowiedzi in vivo (testy skórne, badania ekspozycyjne) na zdefiniowane alergeny rekombinowane z odpowiedzią in vitro w testach odpowiedzi komórkowej. Badania przydatności mikrochipów alergenowych w diagnostyce alergologicznej.

WP10

Translacyjna integracja wyników analizy systemowej do praktyki klinicznej

Udział w pracy zespołu ekspertów nad oceną ekonomicznego wymiaru uzyskanych wyników i wdrożonych działań na system opieki zdrowotnej w zakresie chorób alergicznych w Europie.

WP11

Szkolenie, upowszechnianie i wykorzystanie wyników

Udział w pracy zespołu zajmującego się integracją partnerów MedALL oraz promocją wyników projektu w środowiskach profesjonalistów ( szkolenia) oraz pacjentów.

WP12

Zagadnienia etyki w projekcie MeDALL

Udział w pracy zespołu nadzorującego przestrzeganie zasad etyki w prowadzonych badaniach.

 

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Początek projektu: 01.122010

Zakończenie projektu: 30.11.2014

Całkowita wartość projektu: 15.556.640,39 euro

Grant UE: 11.926.220,45 euro

Fundusze dla Polski: 59.399,60 euro

 

Polscy uczestnicy:

Prof. dr hab. n. med. Marek L. Kowalski

Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii
Katedry Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres, faks, telefon, e-mail:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii UM w Łodzi
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
faks: 48 42 678 22 92
tel.: 48 42 675 73 09
e-mail: marek.kowalski@csk.umed.lodz.pl

 

Partnerzy

1. Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Francja)

2. Fundació Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (Hiszpania)

3. Charité Universitätsmedizin Berlin (Niemcy)

4. Centre National de la Recherche Scientifique (Francja)

5. University Hospital Groningen University Medical Center Groningen (Holandia)

6. Universiteit Gent (Belgia)

7. Helsingin Ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä (Finlandia)

8. Universytet Medyczny w Łodzi (Polska)

9. Universitetet I Oslo (Norwegia)

10. Medizinische Universitaet Wien (Austria)

11. Schweizerisches Forschungsinstitut für Hochgebirgsklima und Medizin (Szwajcaria)

12. Karolinska Institutet (Szwecja)

13. Helmholtz nZentrum Muenchen Deutsches Forschungzentrum Fuer Gesundheit und Umwelst GMBH (Niemcy)

14. Universiteit Utrecht (Holandia)

15. INSERM – TRANSFERT SA (Francja)

16. BIOMAX INFORMATICS AG (Niemcy)

17. ONMEDIC NETWORKS S. L. (Hiszpania)

18. BIOMAY AG (Austria)

19. BRADFORD TEACHING HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST (Wielka Brytania)

20. ARIZONA BOARD OF REGENTS (USA)

21. EUROPEAN FEDERATION OF ASTHMA & ALLERGY ASSOCIATIONS IDEELL FORENING (Belgia)

22. ODENSE UNIVERSITETHOSPITAL (Dania)

23. AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA (Włochy)

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII