KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

FAST

FAST

Tytuł projektu:
W kierunku bezpiecznej i skutecznej immunoterapii przewlekłych, zagrażających życiu alergii pokarmowych. Immunoterapia swoista alergii pokarmowej.

Cele projektu:

1. Opracowanie skutecznej i bezpiecznej metody leczenia alergii pokarmowej.

2. Charakterystyka kliniczna i immunologiczna pacjentów chorych na alergię pokarmową.

3. Uzyskanie tolerancji pokarmów, które u osób uczulonych mogą wywoływać ciężkie, zagrażające życiu reakcje.

4. Ocena skuteczności swoistej immunoterapii w alergii pokarmowej.

Opis projektu

Powyższe cele realizowane będą w postaci zadań badawczych ukierunkowanych na rozwiązanie kontretnych zadań. Zespoły Uniwersytetu Medycznego w Łodzi biorą bezpośredni udział w realizacji czterech zadań badawczych, a zakres tego udziału szczególowo przedstawiono w załączonej tabeli.

WP1

Przygotowanie rekombinowanych alergenów, które będą podawane w celu uzyskania tolerancji

Nabór pacjentów z alergią na ryby.

Pobranie krwi od pacjentów z pozytywnym wynikiem podwójnie ślepej, kontrolowanej placebo próby prowokacyjnej. Izolacja limfocytów krwi obwodowej. Badania aktywności limfocytów względem rekombinowanych alergenów, które będą stosowane w szczepionce.

WP2

Potwierdzenie alergii na pokarm za pomocą podwójnie ślepej kontrolowanej placebo próby prowokacyjnej u pacjentów kwalifikowanych do swoistej immunoterapii alergenowej

Nabór do badania pacjentów uczulonych na rybę. Potwierdzenie alergii pokarmowej (badanie ankietowe, badanie lekarskie, punktowych testów skórnych z panelem alergenów pokarmowych oraz wziewnych i oznaczenie swoistych przeciwciał IgE z krwi). Kwalifikacja pacjentów do podwójnie ślepej, kontrolowanej placebo próby prowokacyjnej. Wykonanie prób prowokacyjnych.

WP3

Immunoterapia swoista pacjentów uczulonych na rybę

Kwalifikacja pacjentów do odczulania. Prowadzenie immunoterapii swoistej, badania I i II fazy. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa immunoterpii.

WP4

Badanie wpływu immunoterapii na parametry immunologiczne pacjentów

Pobranie krwi w trakcie i po immunoterapii. Izolacja limfocytów krwi obwodowej, ocena ich fenotypu i aktywacji. Analiza mediatorów i komórek zapalnych w surowicy, która posłuży identyfikacji nowych markerów biologicznych pozwalających monitorować skuteczność leczenia.

Rezultaty projektu

Spodziewane resultaty poznawcze: poznanie mechanizmów tolerancji pokarmowej, i sposobów uzyskania tolerancji u pacjentów chorych na alergię pokarmową.

Spodziewane resultaty praktyczne: badanie FAST umożliwi poprawę jakości życia pacjentów chorych na alergię pokarmową, zapewniając im bezpieczną i skuteczną metodę leczenia, która pozwoli pacjentom uniezależnić się od konieczności unikania niektórych pokarmów i przyjmowania leków objawowych.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Początek projektu: 01.09.2008

Zakończenie projektu: 30.09.2014

Całkowita wartość projektu: 4.300.000,00 euro

Grant UE: 2.990.000,00 euro

Fundusze dla Polski: 68.062,00 euro

Polscy uczestnicy:

Prof. dr hab. n. med. Marek L. Kowalski

Klinika Immunologii Reumatologii i Alergii

Katedry Immunologii Klinicznej i Mikrobiogii

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres, fax, telefon, e-mail:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii UM wŁodzi

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

fax: 48 42 678 22 92

tel.: 48 42 675 73 09

e-mail: marek.kowalski@csk.umed.lodz.pl

Partnerzy

1. Academic Medical Center AMC (Holandia)

2. Medical University of Vienna MUV (Austria)

3. National University Hospital of Denmark NUHD (Dania)

4. Institute of Food Research IFR (Wielka Brytania)

5. Hospital Clinico San Carlos HCSC (Hiszpania)

6. Odense University Hospital OUH (Dania)

7. Instituto Dermopatico dell’Immacolata IDI (Włochy)

8. Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Polska)

9. National Kapodistrian University of Athens NKUA (Grecja)

10. Landspitali University Hospital Reykjavik LSH (Islandia)

11. HAL Allergy BV HAL Allergy (Holandia)

12. BIAL Aristegui BIAL (Hiszpania)

13. Biomay AG BIOMAY (Austria)

14. RefLab ApS RefLab (Dania)

15. CEA Institute of Biology Technologies CEA (Francja)

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII