KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Projekty międzynarodowe

CURE

Projekt: Wytworzenie terapii przywracającej eubiozę w astmie - CURE (Constructing a ‘Eubiosis Reinstatement Therapy’ for Asthma)

FAST

Projekt: W kierunku bezpiecznej i skutecznej immunoterapii przewlekłych, zagrażających życiu alergii pokarmowych. Immunoterapia swoista alergii pokarmowej

MeDALL

Projekt: Mechanizmy rozwoju alergii (Mechanisms of the Development of ALLergy)

PreDicta

Projekt: Przeprogramowanie odpowiedzi immunologicznej wywołane infekcją i jego związek z przetrwaniem i przewlekłością chorób alergicznych dróg oddechowych

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII