KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Projekty krajowe

§ Grant Narodowego Centrum Nauki OPUS 2017

Tytuł badaniaRola zakażeń rhinowirusowych śródbłonka naczyniowego w rozwoju zapalenia i remodelingu dróg oddechowych chorych na astmę oskrzelową

Opis

§ Grant Narodowego Centrum Nauki Maestro nr 2011/02/A/NZ5/00341

Tytuł badania: Odpowiedź immunologiczna na zakażenia wirusowe związane z zaostrzeniami astmy oskrzelowej – rola wirusów paragrypy

Opis

 

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII