KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
 • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Zmarł prof. Marek L. Kowalski

24 June 2021 (Thursday)


Prof. Marek Leszek Kowalski


1952-2021


Wybitny naukowiec, lekarz, serdeczny człowiek,

oddany pracy naukowej i dydaktycznej,

nieprzerwanie wspierał i motywował innych do pracy i rozwoju.

Specjalista chorób wewnętrznych, alergologii i immunologii  klinicznej.

Optymistycznie patrzył na życie,

wrażliwy na piękno otaczającego świata...

 


Był i pozostanie cenionym autorytetem w nauce polskiej i światowej.

 

Prof. Marek Leszek Kowalski urodził się 30 czerwca 1952 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Po ukończeniu Akademii Medycznej w Łodzi pracował w Klinice Pneumonologii i Alergologii pod kierunkiem prof. Jerzego Rożnieckiego. Następnie odbywał staże i szkolenia, m.in. w Wielkiej Brytanii oraz USA. Od 1992 roku pełnił funkcję Kierownika Kliniki Immunologii i Alergii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, a także kierownika Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi.

 • W latach 2000–2009 był członkiem zarządu European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), a w latach 2008-2012 członkiem Board of Directors, World Allergy Organization (WAO), przewodniczącym WAO Communication Council i World Allergy Week Steering Committee. Pełnił też funkcje Członka międzynarodowych rad ekspertów (m.in. ARIA, EPOS, GA2LEN, WHO, WAO oraz EAACI).
 • Był konsultantem krajowym ds. alergologii (2001) i prezydentem PTA, członkiem rad naukowych kilkunastu czasopism polskich i międzynarodowych: Associate Editor europejskiego czasopisma Allergy, Current Allergy and Asthma Reports (USA).
 • Był też założycielem i redaktorem czasopisma Alergia, Astma, Immunologia, a także organizatorem dwudziestu konferencji naukowo szkoleniowych w Łodzi. Był także założycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne.
 • W 2009 roku był organizatorem i prezydentem europejskiego XXVIII Kongresu EAACI w Warszawie, który zgromadził ponad 6200 lekarzy i naukowców ze 101 krajów świata.
 • Był  realizatorem i partnerem wielu projektów badawczych, w tym 6 i 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej (EuroPrevall, Predicta, Medall, Fast, iFAAM), koordynatorem projektu „Healthy Ageing Research Center” (2013–2016) i ambasadorem ECARF w Polsce.
 • Bardzo liczne prace badawcze, empiryczne i wdrożeniowe Profesora, wniosły istotny wkład w kreowaniu nowoczesnej wiedzy i praktyki lekarskiej, głównie z zakresu patogenezy, diagnostyki, leczenia chorób alergicznych, astmy oskrzelowej,  nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne.

http://web.archive.org/web/20160407115851/http://alergologia.org/alergolodzy/613-marek-kowalski


Uroczystości pogrzebowe

Prof. Marka Leszka Kowalskiego


odbędą się 30 czerwca 2021 roku


Msza Święta Żałobna odprawiona zostanie o 11:00 w Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Łagiewnikach w Łodzi (Okólna 185, 91-520 Łódź)


Pochówek odbędzie się o 15:30 na Cmentarzu Parafialnym
w Inowłodzu koło Spały (Hermana 2, Inowłódz)


Rodzinie i bliskim Prof. Marka L. Kowalskiego
składamy najszczersze, wypływające z serca kondolencje.


KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII