KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Symposium on severe asthma – Tagamisara, Japonia

30 October 2018 (Tuesday)

W dniu 7 października 2018 roku Profesor  Marek L Kowalski  wziął udział w „Symposium on severe asthma”  organizowanym przez profesora Masami Tanigushi z Tagamisara  Research Center for Allergy (Tagamisara, Japonia)  gdzie wygłosił wykład pt. „Current standards in diagnosis and management of N-ERD”

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII