KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Strona astma-aspirynowa.pl

18 November 2020 (Wednesday)

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej przeznaczonej dla chorych cierpiących z powodu astmy oskrzelowej, zapalenia zatok z polipami i nadwrażliwości na aspirynę i /lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne – (NLPZ-y), dostępnej pod adresem astma-aspirynowa.pl

Jej celem jest dostarczenie rzetelnych (opartych na badaniach naukowych) informacji na temat powstawania, diagnozowania oraz leczenia astmy aspirynowej oraz ułatwienie dostępu do ośrodków zajmujących się leczeniem tego schorzenia w Polsce.

Strona jest prowadzona jest przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne przy współpracy Kliniki Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII