KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Nowatorska szczepionka przeciwalergiczna

1 September 2018 (Saturday)

Zespół Kliniki  Immunologii Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierowany przez profesora Marka L. Kowalskiego znalazł  się wśród  współwykonawców i autorów badania klinicznego nowatorskiej szczepionki przeciwalergicznej. Szczepionka  podawana w postaci „plastrów”  okazała się skuteczna w zapobieganiu ciężkim reakcjom alergicznym wywołanym alergią na orzeszki ziemne.

Wyniki tego badania zostały opublikowane w  listopadowym numerze (2017)  The Journal of  American Medical Association (JAMA), czasopiśmie o współczynniku wpływu IF=44,4PubMed

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII