KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Nowa nazwa Katedry i Kliniki

25 April 2018 (Wednesday)

Szanowni Państwo,

Zgodnie z uchwałą UM z dnia 29 marca, zmianie uległa nazwa zarówno Katedry jak i Kliniki.

Aktualne nazwy to:

Katedra Immunologii Klinicznej i Reumatologii.


Klinika Immunologii i Alergii.

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII