KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII
  • KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII

Naukowcy UMEDu wśród najczęściej cytowanych autorów na świacie

12 March 2020 (Thursday)

Stanford University, wydawnictwo Elsevier oraz firma SciTech Strategies, na łamach „PLOS Biology” opublikowały listę 2% naukowców, których prace są najczęściej cytowane przez innych autorów . W zestawieniu uwzględniono 726 naukowców z Polski, w tym 7 z naszej Uczelni.

Wśród dziesiątki najwyżej sklasyfikowanych Polaków znalazł się prof. Tadeusz Robak (Klinika Hematologii).

W tym znakomitym gronie znaleźli się również: Prof. Marek L. Kowalski (Klinikia Immunologii i Alergii), Prof. Paweł P. Liberski (Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii), Prof. Maciej Banach (Zakład Nadciśnienia Tętniczego), Prof. Piotr Kuna (Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii), Prof. Jolanta Zawilska (Zakład Farmakodynamiki), Prof. Jerzy Z. Nowak (Zakład Farmakologii i Toksykologii, emerytowany pracownik).

Zestawienie objęło prawie 160 tys. specjalistów z 22 dyscyplin podzielonych na 176 bardziej szczegółowych dziedzin. Autorzy uwzględnili całokształt dorobku badaczy (do 2019 r.) według indeksu bibliometrycznego, który uwzględnia kryteria takie jak: indeks Hirscha, liczbę cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor, miejsce i rolę na liście autorów (pierwsze, ostatnie miejsce).

Dodatkowe informacje na temat zestawienia:
https://journals.plos.org/plosbiology/article/file?id=10.1371/journal.pbio.3000918&type=printable

KLINIKA IMMUNOLOGII I ALERGII